آدرس وب پنل مدیریت بلودیت

بلودیت پیش فرض آدرس پنل مدیریت را بصورت متن /admin/ عرضه می کند.

شما می توانید این آدرس را با ویرایش فایل /bl-kernel/boot/variables.php تغییر دهید. مقدار ثابت ADMIN_URI_FILTER را به دلخواه خود تغییر دهید.

define('ADMIN_URI_FILTER', 'admin');