اصول اولیه قالب

قالب‌ها در بلودیت بسیار انعطاف پذیر هستند، شما می‌توانید از هر فریم ورکی (Bootstrap, Foundation, Bulma, UIkit, Semantic UI و غیره) ، هر کد جاوا اسکریپتی ، هر آنچه که می‌خواهید استفاده کنید.

همه قالب ها در فولدر bl-themes مستقر می شوند، و آنها یک ساختار از پیش تعریف شده ای دارند.

ساختار فایل ها و فولدر

این ساختار اجباری فولدر و فایل ها برای قالب است.

/bl-themes/{THEME_NAME}/
  languages/en.json
  metadata.json
  index.php

نام و توضیحات

نام و توضیحات قالب در فایل JSON به نام languages/en.json قرار دارد.

{
  "theme-data":
  {
    "name": "Hello World",
    "description": "My new theme"
  }
}

اطلاعات

اطلاعات قالب در فایل JSON به نام metadata.json قرار دارد.

{
  "author": "Bludit",
  "email": "",
  "website": "https://themes.bludit.com",
  "version": "1.0",
  "releaseDate": "2018-08-01",
  "license": "MIT",
  "compatible": "3.0",
  "notes": ""
}

مثال

ما در اینجا دو مثال داریم، یکی از مثال ها بسیار ساده است و دیگری کمی پیچیده به همراه فایل های CSS و Javascript است.