افزودن لینک ادامه مطلب

شما می توانید محتوای نوشته خود را به دو قسمت تقسیم کنید، قسمت اول در صفحه اصلی و با یک لینک ادامه مطلب بخش دوم قابل نمایش است.

برای تقسیم محتوا بر روی نوار بالای ویرایشگر بر روی دکمه Page break کلیک کنید.

ویدئویی از این مراحل را می بینیم.


شما همین کار را می توانید با Markdown با اضافه کردن <!-- pagebreak --> انجام دهید.

This is the first part of the content of the page.

<!-- pagebreak -->

This is the second part of the page.

توجه
این ویژگی توسط قالب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و همه قالب‌ها از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند