حفاظت ضد Brute Force

حمله Brute Force چیست؟

حمله‌ای است که در آن تمام حالات ممکن تا رسیدن به جواب بررسی می‌گردد - ویکیپدیا

چطور کار میکند؟

بلودیت برای کاهش این نوع حملات یک سیستم حفاظت ضد Brute Force را ارائه می کند که بطور پیش فرض فعال است.

برای هر شکست در ورود به سیستم، بلودیت آدرس IP شخصی که موفق به تائید هویت نشده را در لیست سیاه قرار می‌دهد. هنگامی که کاربر چندین بار تلاشش برای ورود به سیستم با شکست مواجه شد، بلودیت این آدرس IP را برای یک دوره زمانی خاصی مسدود کرده و اجازه نمی‌دهد کاربر وارد سیستم شده تا زمانی که این حالت مسدودیت منقضی شود.

Class و Object

یک Security Object به نام $security وجود دارد و class این object /bl-kernel/security.class.php می باشد نگاهی به متغییر درون این کلاس بیاندازید.


private $dbFields = array(
    'minutesBlocked'=>5,
    'numberFailuresAllowed'=>10,
    'blackList'=>array()
);
  • minutesBlocked: مدت زمان به دقیقه که این آدرس IP مسدود خواهد شد.
  • numberFailuresAllowed: تعداد دفعات تلاش های ناموفق تا اینکه مسدود کننده فعال شود.
  • blackList: لیست سیاه IP های مسدود شده.
توجه
شما می توانید این مقادیر را به دلخواه خود تغییر دهید