غیرفعال کردن مدیر

بلودیت بصورت پیش فرض کاربری به نام admin به عنوان مدیر سیستم ایجاد می کند. بلودیت از این کاربر برای بازیابی پسورد استفاده می کند، یا اگر مایل باشید کاربری را حذف کرده و نوشته هایش را حفظ کنید، این نوشته ها به کاربر admin اضافه می شوند.

به دلایل امنیتی شما می توانید این کاربر را غیرفعال کنید.

چگونه کاربر مدیر را غیرفعال کنیم

اگر می خواهید کاربر مدیر سیستم را غیرفعال کنید مطمئن شوید که کاربری با نقش مدیریت داشته باشید.

  • به پنل مدیریت بروید
  • مدیریت > کاربران > مدیر
  • امنیت > وضعیت > غیرفعال کردن کاربر
فعال کردن کاربر
برای فعال کردن دوباره کاربر باید برایش یک پسورد جدید ارائه کنید