پیش نیازها

شما فقط نیاز به یک سرویس دهنده با پشتیبانی PHP دارید.

  • PHP نسخه 5.6 یا بالاتر
  • ماژول PHP mbstring برای پشتیبانی کامل از UTF-8.
  • ماژول PHP gd برای پردازش تصاویر.
  • ماژول PHP dom برای بکارگیری DOM.
  • ماژول PHP json برای بکارگیری JSON.
  • بلودیت تقریباً از تمام سرویس دهنده های وب پشتیبانی میکند: